Laatste nieuws

Intake, onderzoek en behandeling bij motoriek problemen.

 

Tijdens de eerste afspraak worden er vragen gesteld over de motorische ontwikkeling en wordt er gevraagd naar de hulpvraag. Daarna wordt er een motorisch onderzoek en observatie afgenomen. De volgende onderdelen van de motoriek komen aan bod:

 • Evenwicht (basismotoriek en evenwicht)
 • Grove motoriek (enkelvoudige en complexe vaardigheden)
 • Balvaardigheid
 • Fijne motoriek
 • Ooghandcoördinatie
 • Schrijfmotoriek
 • Lichaamsschema en ruimtelijke oriëntatie
 • Houding

 

Tijdens het onderzoek wordt er geobserveerd naar het gedrag van het kind. Hierbij moet u denken aan de concentratie, faalangst, terughoudendheid en impulsiviteit. Tevens is er aandacht naar hoe het kind zelf leert.
Naar aanleiding van het motorisch onderzoek en de observatie wordt er een verslag geschreven met de behandeldoelen en het behandelplan. Dit wordt besproken met de ouders/verzorgers en na instemming kan de behandeling gestart worden.

 

Wij werken met verschillende testen hieronder ziet u er een aantal staan.

 • Movement ABC, leeftijd van 3 tot 16 jaar
 • SOS: systematische opsporing van schrijfmotorische problemen bij kinderen in leeftijd van 7 tot 12 jaar.
 • VMI Beery; screening naar visuo-motoriek bij kinderen in de leeftijd van 3 tot 18 jaar.
 • KOEK: observatie ter beoordeling van de kwaliteit van fijnmotorische vaardigheden van kleuters in de leeftijd van 5 en 6 jaar.
 • SOESS: observatie ter beoordeling van aanwezigheid van schrijfproblemen bij kinderen in de leeftijd van 6 tot 12 jaar
 • Motorische observatie

 

Tijdens de behandeling van het kind staat het centraal dat het kind leert op spelende wijs. Wij leren het kind de vaardigheden op een spelende wijs met verschillend materiaal. Uiteraard staan de houdingen en bewegingen welke in het dagelijks leven worden uitgevoerd ook centraal in de behandeling. U kunt bijvoorbeeld denken aan zwemmen, touwtje springen, veters strikken, fietsen etc.

 

Hoogerheide

Antwerpsestraatweg 2

4631 NL Hoogerheide

Telefoon: 0164-700211

 

Oudenbosch

West Vaardeke 11/A,

4731 MA Oudenbosch

Telefoon: 0165-312060

 

Rucphen

Kozijnenhoek80

4715 RG Rucphen

Telefoon: 0165-381972