Laatste nieuws

Privacy 

I.N.N. Praktijk Oefentherapie hecht veel waarde aan de privacy van de patiënt. Daarom is de privacy in de gehele praktijk en behandelruimtes gewaarborgd. In de praktijk worden de “Wet Bescherming Persoonsgegevens” en de “Wet Geneeskundige Behandel Overeenkomst” in acht genomen. Voor u betekent dit dat de gegevens van u in een beveiligd computerbestand zijn opgeslagen. Dit bestand is niet toegankelijk voor derden. Schriftelijke gegevens worden in een beveiligde kast bewaard. 

Wet Bescherming Persoonsgegevens en Wet Geneeskundige Behandel Overeenkomst

De praktijk houdt zich aan hetgeen is gesteld in de WBP (Wet Bescherming Persoonsgegevens) en de WGBO (Wet Geneeskundige Behandel Overeenkomst). Uw bezoek, hulpvraag, de vorming van een dossier en communicatie/rapportage met derden worden behandeld conform de in deze wetgeving geformuleerde regels.

Volgens de WGBO is de praktijk verplicht om een dossier over u bij te houden met gegevens over onderzoeken, medicijnen, opnames in ziekenhuis, operaties en uw gezondheid in het algemeen. U hebt recht op inzage van het zorgdossier. Een kopie kan ten alle tijden worden opgevraagd bij de desbetreffende oefentherapeut. 

Van de patiënt wordt tevens verwacht zoveel mogelijk met de zorgverlener mee te werken en adviezen op te volgen. 

 

Hoogerheide

Antwerpsestraatweg 2

4631 NL Hoogerheide

Telefoon: 0164-700211

 

Oudenbosch

West Vaardeke 11/A,

4731 MA Oudenbosch

Telefoon: 0165-312060

 

Rucphen

Kozijnenhoek80

4715 RG Rucphen

Telefoon: 0165-381972