Direct naar de oefentherapie (DTO)

DTO staat voor 'directe toegankelijkheid oefentherapie'. Per 1 juli 2008 kan de patiënt/cliënt rechtstreeks naar de oefentherapeut Cesar / Mensendieck zonder dat de patiënt/cliënt eerst naar de (huis)arts moet voor een verwijsbrief.

Mensen met klachten die samenhangen met houding en beweging, weten zelf vaak heel goed wat ze nodig hebben. Voor veel van deze cliënten/patiënten is oefentherapie de aangewezen behandeling. Oefentherapeuten Cesar / Mensendieck zijn bewegingsspecialisten bij uitstek. Zij kijken naar het verband tussen klacht, lichaamshouding en bewegingsgewoontes en stellen voor elke patiënt een individueel behandelprogramma samen. DTO geeft patiënten de vrijheid om zelf, op eigen initiatief en zonder tussenkomst van de huisarts, een oefentherapeut in te schakelen. Voortaan kan de cliënt/patiënt de kortste weg naar de juiste behandeling nemen en, samen met de oefentherapeut Cesar of Mensendieck, zo snel mogelijk aan zijn herstel gaan werken.

Hoe gaat DTO in z'n werk?
De cliënt/patiënt die zich (rechtstreeks) heeft aangemeld, zal door de oefentherapeut eerst zorgvuldig worden gescreend. Deze screening moet inzicht geven of de patiënt met zijn klachten bij de oefentherapeut inderdaad aan het juiste adres is. Deze stap is dus heel belangrijk. Want blijkt er iets anders aan de hand te zijn, bijvoorbeeld een aandoening waarvoor oefentherapie (nog) niet is geïndiceerd, dan moet dat natuurlijk zo snel mogelijk helder zijn. In zo'n geval krijgt de patiënt het advies om alsnog naar de arts te gaan. In alle andere gevallen volgt stap twee, waarin de oefentherapeut nader onderzoekt of oefentherapie voor de betreffende patiënt zinvol is. Zodra dat vast staat, zal de oefentherapeut met de patiënt concrete afspraken maken over bijvoorbeeld de aard, de start, de duur en het te bereiken doel van de behandeling.

Is DTO voor iedereen ?
Voorwaarden zijn er niet aan verbonden, dus het maakt in principe niet uit wat de zorgvraag is of wat de klachten zijn, mits er geen sprake is van een chronische indicatie. Kiest u voor de directe toegankelijkheid van een oefentherapeut Cesar of Mensendieck dan adviseren wij u om uw polisvoorwaarden te bekijken of dit na te vragen aan uw behandelend oefentherapeut.