Wat is Kinderoefentherapie?

Kinderoefentherapie is een specialisatie binnen de Oefentherapie Cesar en Mensendieck. Als kinderen niet mee kunnen komen met leeftijdsgenootjes, leren wij ze de motorische vaardigheden aan zodat dit wel lukt. Spelenderwijs leren de kinderen de activiteit (bijvoorbeeld kruipen, rollen, springen, gooien, knippen, veterstrikken, fietsen en schrijven) en dit vergroot het plezier in het bewegen.

Intake /Onderzoek
Na aanmelding wordt er een afspraak gemaakt om een motorisch onderzoek af te nemen. Tijdens het onderzoek komen verschillende onderdelen van de motoriek aan de orde, zoals evenwicht, grove motoriek, fijne motoriek, ooghand coördinatie, schrijven, lichaamsschema, ruimtelijke oriëntatie en houding.

Er wordt ook geobserveerd naar het gedrag van het kind. Hoe is de concentratie, impulsiviteit, faalangstig etc. Vervolgens maakt de kinderoefentherapeut hiervan een verslag met een behandelplan en bespreekt dit met u.

Behandeling
Samen met de kinderoefentherapeut oefent het kind de verschillende onderdelen van het behandelplan in de behandeling. Dit gebeurt altijd spelenderwijs waardoor het kind (weer) plezier heeft in bewegen en vertrouwen krijgt in de vaardigheden.

Het motorische functioneren van het kind wordt regelmatig geëvalueerd met ouders/verzorgers en betrokkenen. Dit gebeurt totdat het gewenste resultaat is bereikt.

Met onze specialistische methodieken helpen wij kinderen met motorische problemen weer met plezier te laten spelen en te bewegen. Dit doen wij op een speelse manier waarbij plezier centraal staat.

Waar kunnen wij je nog meer mee helpen?

Oefentherapie

Oefentherapie is gericht op het verbeteren van gewoontes, op het gebied van houding, maar vooral ook van beweging.
Meer weten

Slaapoefentherapie

Slaapproblemen?? Wij geven u inzicht in gezond slaapgedrag en wat de samenhang is tussen uw klachten en hoe u deze kunt oplossen.
Meer weten

Zwangertotaal

Zwangertotaal is voor zwangere vrouwen (met en zonder rug-, urine- of bekkenklachten) die zich willen voorbereiden op en na de bevalling.
Meer weten