Vergoeding en Tarieven 2021

Oefentherapie Cesar en Mensendieck wordt vergoed vanuit de basisverzekering onder de 18 jaar en boven de 18 jaar indien er een chronische indicatie aanwezig is.
Uit de aanvullende verzekering wordt Oefentherapie Cesar en Mensendieck wel vergoed boven de 18 jaar.

Onder de 18 jaar ?

Zonder chronische indicatie:
Onder de 18 jaar hebben kinderen recht op 9 behandelingen uit de basisverzekering en wanneer nodig kan dit verlengd worden met nogmaals 9 behandelingen. Hierna kan er eventueel vergoeding plaats vinden vanuit de aanvullende verzekering.

Met een chronische indicatie:
Vanuit de basisverzekering worden alle behandelingen vergoed.

Boven de 18 jaar?

Zonder chronische indicatie:
De behandelingen worden vergoed vanuit uw aanvullende verzekering. Het aantal behandelingen is afhankelijk van het door u gekozen pakket.

Met chronische indicatie:
De eerste 20 behandelingen worden vergoed vanuit uw aanvullende verzekering. Indien u geen aanvullende verzekering heeft of deze is niet toereikend, komen de kosten voor uw rekening. Vanaf de 21ste behandeling worden alle behandelingen vergoed vanuit uw basisverzekering.

Tarieven 2021

Praktijk tarieven 2021 (indien geen vergoeding van zorgverzekeraar)

Zitting Oefentherapie Cesar €36,82
Zitting Kinderoefentherapie €50,67
Screening en intake en onderzoek €50,87
Intake en onderzoek na verwijzing €46,29
Eenmalig oefentherapeutisch onderzoek €61,64
Eenmalig kinderoefentherapeutisch rapport €50,67
Instructie/overleg ouders/verzorgers van patiënt €50,67
Eenmalig oefentherapeutisch rapportage €26,70
Niet nagekomen behandeling €38,25
Behandeling ten huize patiënt oefentherapie €48,82
Behandeling ten huize patiënt kinderoefentherapie €62,66

Let op: afspraken dienen minimaal 24 uur van tevoren te worden afgezegd via telefoon op email.